Aanmelden Floorplay
Ouders of medewerkers van een jeugdteam die interesse hebben voor Floorplay kunnen contact opnemen met Anja Greuter. Het team van ambulante begeleiders is heel divers, een aantal mensen doen de Floorplay begeleiding naast een reguliere baan. Anja brengt in kaart bij wie er ruimte is om te begeleiden. Ook bekijkt zij op welke wijze de financiering het beste geregeld kan worden.

Als één van de Floorplay specialisten tijd heeft om de begeleiding op te pakken volgt er een kennismaking. De hulpvraag van de ouders wordt dan besproken. Ook zal de Floorplay specialist het een en ander uitleggen over de methode. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een boom als metafoor, de zogenaamde “Learning Tree”. Deze boom staat symbool voor de ontwikkeling van het kind. Het helpt om te begrijpen waar de ingangen voor de begeleiding liggen. Deze boom zal elke sessie weer gebruikt worden om de ontwikkeling van het kind te bespreken.

Na de kennismaking wordt er een video opname gemaakt. We vragen dan aan de ouder om te spelen met het kind, zoals hij of zij dat gewend is. Die opname duurt 15 à 20 min. De opname wordt samen met de overige informatie die de Floorplay specialist heeft verzameld gebruikt om een plan op te stellen.

Daarna worden er een aantal sessies afgesproken. De Floorplay specialist en de ouders zoeken samen naar de meest comfortabele manier van coachen. Ouders kunnen zelf hun behoeften en wensen hierover duidelijk maken. Sessies vinden bij voorkeur wekelijks plaats in de thuissituatie. Een sessie duurt een uur tot anderhalf uur.

De Floorplay specialist analyseert interessante momenten en bespreekt deze met de ouders. Als ouders leer je gaandeweg de ontwikkeling van jouw kind steeds beter te begrijpen en word je bewust gemaakt over hoe jij hierbij kan aansluiten.

Na vier tot zes sessies vindt er een evaluatie plaats. In overleg kunnen er vaker video opnames gemaakt en besproken worden. Na verloop van tijd kan de tijd tussen de sessies steeds langer worden. In totaal duurt een Floorplay traject tussen half jaar en een jaar.

De Floorplay behandeling richt zich op het beïnvloeden van de ouder-kind relatie en versterken van het onderlinge contact. Wat werkt er nou wel en wat werkt er nou niet bij jouw kind? Samen start er een zoektocht; de ouders kennen hun kind het beste en de Floorplay-specialist heeft kennis van de methode.

Gaandeweg zullen je de technieken meer en meer eigen maken. Dit kan tijdens het samen spelen, maar ook tijdens het aankleden, tandenpoetsen, in bad gaan, naar bed brengen, tijdens het boodschappen doen, enz.
Aanmelden Floorplay
De Blauwe Zon
Limbostraat 4
1448 TR Purmerend
De Blauwe Zon
Limbostraat 4
1448 TR Purmerend