Floorplay netwerk
Floor Hulskramer
Floor is één van de initiatiefnemers van deze ambulante groep. Sinds 2010 werkt zij als Floorplay specialist en is zij als supervisor betrokken bij de Floorplay opleiding van RINO Amsterdam (een landelijk nascholings- en opleidingsinstituut). Van 2005 tot 2010 werkte zij als pedagogisch medewerker bij het verpleegkundig kinderverblijf Zigzag. Ze is haar eigen onderneming gestart in 2010 en biedt sindsdien FloorPlay aan gezinnen in Amsterdam en Zaanstreek-Waterland. Floor ervaart dat ze als FloorPlay specialist veel voor kinderen met een ontwikkelingsbeperking en hun ouders kan betekenen.
Carolien Malanda
Carolien wilde van jongs af aan al kinderen helpen en ondersteunen. Vooral kinderen waarbij de ontwikkeling anders verloopt intrigeren haar. Ze werkt in het Speciaal Onderwijs en is daarnaast Floorplay specialist. Zij ziet dit als mooie aanvulling op haar werk als leerkracht, waarmee de aandacht helemaal op het kind gericht kan worden. "Wat ik mooi vind aan Floorplay is dat het uitgaat van positieve emoties. Door contact en plezier in spel te beleven raakt een kind gemotiveerd om meer in contact te komen en zich te ontwikkelen. Floorplay gaat uit van de behoeften van het kind." Klik hier voor meer informatie over Carolien.
Marthe Hulskramer
Marthe heeft in 2022 de Floorplay opleiding afgerond. Werken met kinderen heeft haar altijd al na aan het hart gelegen. Na haar studie Pedagogiek heeft ze o.a. als ZZP’er kinderen begeleid met een Persoon Gebonden Budget (PGB). Als Floorplay specialist kan ze zich verder verdiepen in de ontwikkeling van kinderen en het motiveren van ouders. Samen spelen in een ongedwongen sfeer, waarbij plezier maken centraal staat en de ouders tips krijgen over waar hun succeservaringen liggen. 
Mariëlle Kuijper
Marielle is werkzaam als GZ-psycholoog in de gespecialiseerde jeugd-GGZ, na lange tijd bij de gespecialiseerde kinderrevalidatie werkzaam geweest te zijn. Sinds 2014 zet ze Floorplay in om de ontwikkeling te stimuleren en doet dat samen met ouders, groepsleiding en therapeuten. Ze werkt graag met kinderen met een jonge ontwikkeling. Vooral wanneer communiceren moeizaam gaat. Mariëlle heeft veel ervaring met meervoudig beperkte kinderen en jongeren, bij wie het extra speciaal is om hen stapjes in hun ontwikkeling te zien maken. Klik hier voor meer informatie over Mariëlle.

Jolanda Krijt
Jolanda heeft sinds 2011 een eigen praktijk (Pedagogische Praktijk Zaanstad) gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd. Ze heeft veel ervaring in het uitvoeren van individueel intelligentieonderzoek bij kinderen en geeft handelingsgerichte adviezen aan leerkrachten en ouders. Daarnaast heeft zij ervaring met het uitvoeren van onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling. Naast haar praktijk is Jolanda werkzaam bij Youz. Klik hier voor meer informatie over Jolanda.
Saskia Boogaard
Saskia heeft een eigen fysio-praktijk. Naast kinderfysiotherapie heeft ze zich verdiept in transmurale ontwikkelingsondersteuning van premature kinderen (ToP) en Infant Mental Health (IMH). Saskia is in opleiding tot Floorplay specialist. Klik hier voor meer informatie over Saskia.

Team
Bij het Floorplay netwerk zijn ook mensen die een
andere vorm van therapie geven betrokken:
Charlene Dorcas
Charlene is ruim 15 jaar werkzaam bij Kentalis en een jaar als systeem gerichte behandelaar bij Kentalis en moeder van drie kinderen. Daarnaast werkt ze als Floorplay specialist.  Het motiveert Charlene om samen met het gezin de sleutel te vinden om een kind te stimuleren in de communicatieve redzaamheid. Haar quote is ’It takes a village to raise a child’. Charlene heeft de volgende cursussen gevolgd: ICB (Interactie Communicatie Beeld coachen), OMVG, Hanen, Ervaar maar, Competentie model, Totale communicatie, Ingrijpend anders.
Mariska Krab
Mariska werkt niet met Floorplay maar met Muziektherapie. Met klank en ritme contact maken voorbij het verbale. Vanuit haar eigen praktijk helpt ze kinderen met diverse problematiek, waaronder Autisme. Mariska is geregistreerd Autisme deskundige en gespecialiseerd in het jonge kind. Vanuit haar achtergrond als leerkracht SBO en SPW’er biedt zij ook bredere ambulante jeugdhulp aan vanuit haar Samenwerkingsverband Mariska Krab. Specialismes zijn o.a. ASS, premature kinderen, hechting en HSP.  Wekelijks verzorgt zij de muzieklessen bij ODC De Vijfhoek en SO en het VSO van Heliomare. Klik hier voor meer informatie over Mariska.

De Blauwe Zon
Limbostraat 4
1448 TR Purmerend
De Blauwe Zon
Limbostraat 4
1448 TR Purmerend